FORMARE DE BAZA IN PSIHOTERAPIE ANALITICA

FORMARE DE BAZA IN PSIHOTERAPIE ANALITICA

InIn anul universitar 2023-2024, cursurile se vor desfasura online, pe platformele zoom, conform unui orar de weekend pe care il vom anunta ulterior.

IIn aceste conditii se pot inscrie desigur la interviu si candidati care nu locuiesc in Bucuresti avand in vedere ca nu este necesara deplasarea la sediu.

In situatia in care pandemia va permite revenirea la cursuri la sediul ARPA Si sunteti din fara Bucurestiului, vom continua captarea online a cursurilor.

Inscriere on line: 12 septembrie – 28 septembrie 2023 (cu trimiterea eseului si a fisei de inscriere online

la mihaelaminulescu@yahoo.com / mirunaminulescu@gmail.com).

Interviul de admitere:  1 octombrie 2023 (de la orele 10)

DOWNLOADFisa de inscriere 2023 | Intrebari eseu admitere

Comisia profesională formata din : Prof. Dr. Mihaela Minulescu, Prof. Dr. Petru Lisievici, lector Dr. Maria Tănase-Mânzat, mst. Laura Drăgan, mst. Silvia Alionte 

Taxele de admitere, înmatriculare și scolarizare la studiile Psihoterapie şi Consiliere Analitică pentru anii universitari 2023- 2024 şi 2024-2025 :

Cotizatia totală pentru cele 4 trimestre: 3000 Euro

 • Cotizatia de formare, poate fi achitata in 4 transe egale:

I transa 10 octombrie 2023   750 Euro
a II a transa 1 februarie 2024 –  750 Euro
a III-a transa 1 octombrie 2024 – 750 Euro
a IV-a transa 1 februarie 2025 – 750 Euro

 • Pentru achitarea integrala a primelor 3 semestre se acorda un discount de 8%.
 • Pentru achitarea integrala a întregii cotizatii se acorda un discount de 10%.

Pentru neplata la timp a cotizatiei se taxeaza 20 lei/zi de intarziere

La examenul de admitere dosarul personal al candidatului va cuprinde:

 • Fisa de inscriere, declaratia.
 • înscrisul care să ateste plata taxei de examen admitere de 70 lei
 • Diploma de licență în copie legalizata ( pentru absolvenții promoției 2023 pana la eliberarea diplomei se prezintă adeverința de absolvire a facultății cu examen de licență cu precizarea mediei la examenul de licență);
 • Certificatul de naștere (copie simpla);
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul; copie simplă);
 • Adeverința medicală;
 • Curriculum vitae;
 • 2 fotografii ¾ cm (pentru legitimatie student si legitimatie spital)

Admiterea se face in limita a 30 de locuri disponibile.

Candidatii declarati admisi trebuie sa achite pana pe 10 octombrie 2023 taxa de înmatriculare (50 lei) împreună cu cel puţin prima tranșa din cotizatia de școlarizare membru stagiar (contravaloarea a 750 €). Se va semna Contractul de membru stagiar

Plata taxei de înscriere se face la Asociaţia Română de Psihologie Analitică, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul 183/ PJ /2000, având codul fiscal 13877688 şi contul curent nr. RO95 BACX 0000 0023 4712 4000, deschis la Banca UniCredit Bank cu menţiunea pentru admiterea la formarea de baza in Psihoterapie Analitica.
Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar.

Cui i se adresează acest program?

Această formă de învăţământ de formare de baza postuniversitara se adresează conform Legii 213 din 27.05.2004 absolvenţilor cu studii superioare licenţiaţi:

 • absolvenţi de psihologie inclusiv din promoţiile cu dublă specializare: psihologie-sociologie, sau psihologie-pedagogie);
 • absolventilor facultatii de medicina
 • absolventilor de asistenţa sociala, filosofie, pedagogie/psihopedagogie speciala si teologie.

Conform Legii 213, in afara absolventilor de psihologie, celelalte categorii mentionate pot dobandi competenta in psihoterapie in conditiile completarii studiilor cu un pachet de discipline universitare de specialitate specificate: Psihodiagnostic si evaluare clinica, Psihologie clinica sau medicala; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia dezvoltarii. Trei dintre aceste discipline sunt cuprinse in curricula formarii de baza.

Programul prezent de formare de baza include in pachetul de studii disciplinele: Fundamente de psihologie, Psihodiagnostic; Psihiatrie si psihopatologie; Psihosomatica. Pentru disciplina Psihologia dezvoltarii, se pot organiza cursuri intensive, la cerere.

Persoanele care sunt absolvente ale unei alte licente decat cele mentionate pot urma studiile dar nu vor putea profesa.

Programul formarii de baza in Psihoterapie Analitica si Consiliere psihologică de orientare analitică

Programe acreditate de Colegiul Psihologilor din Romania 

AVIZ PROFESIONAL Nr. RF-II-B-6 din 18.09.2006

Reavizare a RF-II-B-6 din 17.07.2020 & anexa 16.04.21

Planul de învăţământ:

Categorii de materii/

Discipline

Semestrul I
C S L P

Semestrul II
C S L P

Semestrul III
C S L P

Semestrul IV
C S L P

Examene / colocvii

Echivalenta in credite univesitare.

Fundamentale:

Fundamente de psihologie analitică I*

Tehnici aplicative**

Psihologie clinica.

Psihologia religiei.

Psihiatrie***

Consiliere psihologică: Formarea abilităților vitale


Fundamente de psihologie analitică II

Tehnici aplicative**

Relația analitică

Mitologie comparată I

Neuropsihologie

Consiliere psihologică: (aplicații)

Psihopatologie***


Fundamente de psihologie analitică III

Tehnici aplicative**

Mitologie românească II

Psihosomatica

Psihologia și psihoterapia adicției***


Fundamente de psihologie analitică IV

Tehnici aplicative**

Relația analitică in consiliere; practicum în grup terapeutic (pe subgrupe )****

2 1

2 1

2

1

2

2 1


2 1

2 1

2

1 1

1

1 1

2

2 1

2 1

1 1

2

2


2 1

2

20 ore x 3 module

Ex1

Ex1

C1

C1

C1

Ex1


Ex2

Ex2

C2

C2

C2

C2

C2Ex3

Ex3

C3

C3

C3


Ex4

Ex4

C4

5

5

4

4

3

4


5

5

4

4

2

2

35

5

4

3

4


5

5

10

Module psihoterapie: abordări complementare

Tehnici de relaxare

Transfer şi Contratransfer (abordare psihanalitica)

1 1


2

C3

C4

4

3

Module de practica clinica

Rezidențiat clinic (3 pacienți)

Rezidențiat clinic (3 pacienți)

Rezidențiat clinic (3 pacienți)

Cercetarea clinică (pentru disertație)

222
2

C1

C2

C3

5

4

5

Dizertație

Elaborarea disertației (comasat în sem. IV)

Ex4

7

Totaluri:


10 2 2 2

11 2 2 2

10 2 2 2

9 1 2


120

*Fundamente I Structura și dinamica psihică; Conștiința și tipurile psihologice. Psihopatologia din perspective tipurilor

Fundamente II. Formarea, dezvoltarea si evoluția relației Ego-Sine: arhetip, complexe, dependențe

Fundamente III. Funcția transcendentă (transformatoare). Procesul de individuare de-a lungul vârstelor

Fundamente IV. Relația analitică. Transfer. Contratransfer.

**Tehnici aplicative:

 • Sem I: Psihodiagnoza în evaluarea clinica: Experimentul asociativ-verbal; Chestionarele clinice. Desenul clinic.

 • Sem II. Psihodiagnostic clinic. Testul Rorschach. Desenul în psihoterapie; Mitologeme și sensul tendințelor inconștiente. Analiza desenului în psihoterapie.

 • Sem III: Evaluarea psihoterapeutică. Utilizarea simbolisticii basmelor în terapie; Imaginația activa. Desenul în psihoterapie.

 • Sem IV: Evaluarea psihoterapeutică Analiza de simbol in materialele visului. Jocul cu nisip ca tehnică analitică

*** Psihiatria cuprinde: Examenul clinic și diagnosticul psihopatologic modern în psihiatrie. Psihologia și psihoterapia adicției.

**** În semestrul IV se tratează specificul relației în consiliere prin practicum: tehnici de dialog în consiliere; relația consilier – analizant, deontologia profesională in cadrul practicumurilor: 3 module de 20 ore

Componenta specifică de practică clinică este realizată la Spitalul dr. Obregia, de-a lungul celor 4 semestre prin Rezidențiatul clinic, pe baza colaborării cu două specialități medicale: Psihiatria și Terapii dedicate dependenței, coordonată de doi psihiatri cu experiență didactică, prof. dr. Florian Ene și dr. Diana Ene.

Orarul desfășurării cursurilor

Obs. conform normelor internationale de formare in psihoterapia analitica, prezenţa este obligatorie în minim 70% din ore.

Se preconizeaza un orar care cuprinde aprox. fiecare weekend astfel: vineri 4 ore, sambata 8 ore, duminica 6-8 ore.

Corpul de cadre didactice:

Coordonator program formare in psihoterapie si consiliere analitica: Prof. Univ. Dr. Mihaela Minulescu, psihanalist IAAP, Membrii formator psihoterapie analitica si consiliere de orientare analitica

Formatori:

Prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu, Psihanalist jungian IAAP, psihoterapeut analist si consiliere analitica
Prof. Univ. Dr. Irina Holdevici, formator hipnoza clinica & psihoterapie cognitiv-comportamentala
Prof. Univ. Dr. Petru Lisievici, formator consiliere
Conf univ. Dr. Florin Ene, psihiatru, șeful sectiei de dependenta, Spital Obregia
Dr. Diana Ene, psihiatru
Cercet. Pr. I, Dr. Mona Mamulea, specialist mitologie comparata
Prof. Univ. dr. Matei Georgescu, psihoterapeut psihanalist
Lector Dr. Camelia Boancă, Psihanalist jungian IAAP, psihoterapeut analist
Dr. Carmen Popescu, psihanalist IAAP, psihoterapeut analitist
Dr. Geta Tomita, Neuropsihologie, psihologie clinica
Mst Silvia Alionte, Psihanalist jungian IAAP, psihoterapeut analist
Mst. Mona Constantinescu, psihoterapeut analist

In cadrul cursurilor vor fi invitati profesori si formatori din cadrul IAAP (Asociatia Internationala de Psihoterapie Analitica) & ISST (Societatea Internationala de Sanplay Therapy). Se vor sustine prezentari de cazuri cu scop didactic.

La terminarea cursurilor absolventii pot sa devina membrii activi in Asociatia Romana de Psihologie Analitica pentru a-si continua formarea de psihoterapeut si a participa la activitatile formative si aplicative ale asociatiei.

Cursurile masterale fac parte din programul obligatoriu de formare in psihoterapia analitica furnizand baza metodologica si practica clinica.

Pentru acreditarea la Colegiul psihologilor ca psihoterapeut in supervizare conform programei, aceste cursuri trebuie insotite de analiza personala (care se poate desfasura si in perioada cursurilor).

Analiza personala se va desfasura numai cu un psihanalist jungian / psihoterapeut analist acreditat (lista psihoterapeutilor acreditati in psihoterapie analitica este la adresa: www.psihoterapieanalitica.ro, sectiunea TERAPEUTI).

Pentru detalii
Mail: mihaelaminulescu@yahoo.com / mirunaminulescu@gmail.com
Site: www.psihoterapieanalitica.ro
Tel: +40 0724013534