Scopul si obiectivele Asociatiei Române de Psihologie Analitică

Scopul si obiectivele Asociatiei

 • Promovarea psihologiei si psihoterapiei analitice in Romania.
 • Fixarea si promovarea normelor de acreditare in practica psihoterapiei analitice, in formarea specialistilor si in supervizare precum si promovarea normelor deontologice de specialitate, conform standardelor existente in Comunitatea Europeana si Internationala.
 • Formarea de specialisti in psihoterapia analitica prin desfasurarea unei activitati formative, de specializare postuniversitara, in colaborare cu formatori analisti din cadrul unor institute de acreditare din strainatate si cu lectori, in domeniile de interes, din Romania. Acordarea dreptului de practica se va face in conformitate cu normele de acreditare.
 • Constituirea Institutului de Psihologie Analitica “Carl Gustav Jung”, prin care sa se structureze si deruleze, in principal, programele de formare si acreditare, precum si activitatea de cercetare, fundamentala, aplicativa si interdisciplinara, in domeniul psihologiei analitice, in scopul dezvoltarii continue a conceptelor si metodelor specifice.
 • Utilizarea psihoterapiei analitice in praxisul psihoterapiei si consilierii psihologice curente, prin servicii de asistenta psihologica, consiliere si psihoterapie analitica, adresate viitorilor psihoterapeuti analisti, in cadrul programului de formare personala, precum si altor categorii de solicitanti.
 • Derularea de activitati educative, formative, de evaluare psihologica, consiliere si psihoterapie adresate copiilor, adolescentilor, persoanelor cu handicap, persoanelor dependente de drog, precum si altor categorii de solicitanti. Indrumarea metodologica si formativa a specialistilor implicati in cresterea, educarea si dezvoltarea personalitatii copiilor si adolescentilor in spiritul principiilor psihologiei analitice.
 • Dezvoltarea unor programe editoriale care sa cuprinda traducerea si publicarea de monografii si studii de specialitate, publicarea de studii si lucrari originale, articole, cercetari adresate studentilor, absolventilor, specialistilor, altor categorii de populatie interesati de domeniu.
 • Infiintarea unei reviste de specialitate si a unei edituri proprii.
 • Asigurarea unui cadru de intrunire, dezbatere si cercetare pentru specialistii din domeniul psihoterapiei analitice si din domenii inrudite.
 • Organizarea de conferinte, simpozioane, intalniri stiintifice si instituirea unui sistem de burse si de premii ale A. R. P. A. Colaborarea cu organizatii similare din tara si strainatate.
 • Protejarea drepturilor membrilor si colaboratorilor A. R. P. A. conform Codului normelor deontologice si normelor de acreditare si a Regulamentului de organizare si functionare a Asociatiei.
 • Orice alta activitate care contribuie la realizarea obiectivelor propuse si nu contravine ordinii de drept.