TERAPEUTI > DANIELA IOACHIMESCU

2016-05-06 10.34.16

DANIELA IOACHIMESCU

Psihanalist jungian IAAP si Candidat ISST / Psihoterapeut analist, Supervizor

Cabinet in Bucuresti, Unirii, Bd. Corneliu Coposu Nr 5