FORMARE DE BAZA IN PSIHOTERAPIE ANALITICA

Asociatia Romana de Psihologie Analitica

FORMARE DE BAZA IN PSIHOTERAPIE ANALITICA

Inscriere on line: 12 septembrie – 30 septembrie 2019 (cu trimiterea eseului)

(se trimite eseul online la mihaelaminulescu@yahoo.com / mirunaminulescu@gmail.com)

Interviul de admitere:  6 octombrie 2019 (sediul ARPA, orele 10)

DOWNLOAD: Fisa de inscriere 2019| Intrebari eseu admitere

Comisia profesională formata din : Prof. Dr. Mihaela Minulescu, Prof. Dr. Petru Lisievici, lector Dr. Maria Tănase-Mâzat, dr. Laura Drăgan) 

Taxele de admitere, înmatriculare și scolarizare la studiile Psihoterapie şi Consiliere Analitică pentru anii universitari 2019- 2020 şi 2020-2021

Taxa admitere și înmatriculare

Cotizatie formare (membru stagiar)

– Taxa de examen de admitere: 70 Lei & Taxa de înmatriculare 50 Lei Cotizatia totală pentru cele 4 trimestre: 3000 Euro

 • Cotizatia de formare, poate fi achitata in 4 transe egale:

I transa 10 octombrie 2019   750 Euro

a II a transa 1 februarie 2020 –  750 Euro

a III-a transa 1 octombrie 2020 – 750 Euro

a IV-a transa 1 februarie 2021 – 750 Euro

 • Pentru achitarea integrala a primelor 3 semestre se acorda un discount de 8%.
 • Pentru achitarea integrala a întregii cotizatii se acorda un discount de 10%.

Pentru neplata la timp a cotizatiei se taxeaza 20 lei/zi de intarziere

La examenul de admitere dosarul personal al candidatului va cuprinde:

 • Fisa de inscriere, declaratia.

 • înscrisul care să ateste plata taxei de examen admitere de 70 lei

 • Diploma de licență în copie legalizata ( pentru absolvenții promoției 2019 pana la eliberarea diplomei se prezintă adeverința de absolvire a facultății cu examen de licență cu precizarea mediei la examenul de licență);

 • Certificatul de naștere (copie simpla);

 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul; copie simplă);

 • Adeverința medicală;

 • Curriculum vitae;

 • 2 fotografii ¾ cm (pentru legitimatie student si legitimatie spital)

 • Dosar plic

Admiterea se face in limita a 30 de locuri disponibile.

Candidatii declarati admisi trebuie sa achite pana pe 10 octombrie 2019 taxa de înmatriculare (50 lei) împreună cu cel puţin prima tranșa din cotizatia de școlarizare membru stagiar (contravaloarea a 750 €). Se va semna Contractul de membru stagiar

Plata taxei de înscriere se face la Asociaţia Română de Psihologie Analitică, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul 183/ PJ /2000, având codul fiscal 13877688 şi contul curent nr. RO17 RZBR 0000 0600 1015 5114, deschis la Banca Raiffeisen, Agenţia Baba Novac cu menţiunea pentru admiterea la formarea de baza in Psihoterapie Analitica.
Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar.

Cui i se adresează acest program?

Această formă de învăţământ de formare de baza postuniversitara se adresează conform Legii 213 din 27.05.2004 absolvenţilor cu studii superioare licenţiaţi:

 • absolvenţi de psihologie inclusiv din promoţiile cu dublă specializare: psihologie-sociologie, sau psihologie-pedagogie);

 • absolventilor facultatii de medicina (medici stagiari, rezidenţi, medici specialişti, primari (psihiatri, de medicină generală)

 • absolventilor de asistenţa sociala, filosofie, pedagogie/psihopedagogie speciala si teologie.

Conform Legii 213, in afara absolventilor de psihologie, celelalte categorii mentionate pot dobandi competenta in psihoterapie in conditiile completarii studiilor cu un pachet de discipline universitare de specialitate specificate: Psihodiagnostic si evaluare clinica, Psihologie clinica sau medicala; Consiliere sau psihoterapie; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia sanatatii sau psihosomatica; Psihologia dezvoltarii.

Programul prezent de formare de baza include in pachetul de studii disciplinele: Psihodiagnostic; Consiliere; Psihiatrie; Psihosomatica. Pentru celelalte discipline, se pot organiza cursuri intensive, la cerere.

Persoanele care sunt absolvente ale unei alte licente decat cele mentionate pot urma studiile dar nu vor putea profesa.

Programul formarii de baza in Psihoterapie Analitica

Consiliere psihologică de orientare analitică

Program acreditat de Colegiul Psihologilor în 15.09.2006

Planul de învăţământ:

Categorii de materii

Discipline

Semestrul I

C S L P

Semestrul II

C S L P

Semestrul III

C S L P

Semestrul IV

C S L P

Examene

Echivalenta in credite univ.

Fundamentale: Fundamente depsihologie analitică I 2 1 Ex1 5
Tehnici aplicative* 1 1 C1 5
Relaţia analitică; grup terapeutic (pe subgrupe) – 1 C1 4
Psihologia religiei. 2 – Ex1 3
Psihiatrie*** 2 – Ex1 3
Fundamente depsihologie analitică II 2 1 Ex2 5
Tehnici aplicative* 1 1 C2 5
Relaţia analitică; grup terapeutic (pe subgrupe) – 1 C2 4
Mitologie comparată I 2 – C2 4
Curs deschis(Neuropsihologie: afaziile) 2 – C2 2
Fundamente de psihologie analitică III 2 1 Ex3 5
Tehnici aplicative* 1 1 C3 5
Relaţia analitică; grup terapeutic (pe subgrupe) – 1 C3 4
Mitologie comparată II 2 – C3 3
Psihosomatica 2 – C3 2
Fundamente depsihologie analitică IV 2 – Ex4 5
Tehnici anaitice* 2 – C4 5
Relaţia analitică in consiliere; grup terapeutic (pe subgrupe)** 20 x 3 module C4 8
Module psihote-rapie: abordări comple-mentare

Consiliere centrată pe formare abilităţi vitale

2 1 C1 5

Consiliere: (aplicatii)***

2 1 C2 4
Dreem seminar 1 – C3 2
Tehnici relaxare 2 – C4 2

Transferul şi Contratransferul (abordare psihanalitica)

2 – C4 2
Module de aplicaţii clinice

Rezidenţiat clinic(pacienti)

2 – C1 5
Psihopatologie 2 – C2 5

Rezidenţiat clinic(pacienti)

– 2 3
Psihologia şi psihoterapia adicţiei curs 2 – C3 5
Rezidentiat clinic – 2 3
Cercetarea clinică (pentru disertatie) () 2
Dizertaţie

Elaborarea disertaţiei (comasat în sem. IV)

10

* Tehnici aplicative:

 • Sem I: Psihodiagnoza si evaluare clinica: experimentul asociativ-verbal; chestionarele tipologice; desenul proiectiv în psihoterapie;

 • Sem II: interpretarea proiectiva si analitică a planşelor Rorschach;

 • Sem III: utilizarea simbolisticii basmelor în terapie;

 • Sem IV: jocul cu nisip si analiza de simbol in materialele visului

 • **În semestrul IV se tratează specificul relaţiei în consiliere vs. psihoterapie prin practicum: tehnici de dialog în consiliere; relaţia consilier – analizant, precum şi deontologia profesională in cadrul practicumurilor: 3 module de 20 ore

*** Examenul clinic şi diagnosticul psihopatologic modern în psihiatrie. Psihofarmacologie

Suplimentar se adaugă în sem II – III drawing seminar (modular)

Componenta specifică de practică clinică este realizată la Spitalul dr. Obregia, pe baza colaborării cu două specialităţi medicale: Psihiatria şi Terapii dedicate dependenţei, coordonată de doi psihiatrii cu experienţă didactică, dr. Florian Ene si dr. Diana Ene.

Orarul desfășurării cursurilor

Obs. conform normelor internationale de formare in psihoterapia analitica, prezenţa este obligatorie în minim 70% din ore.

Se preconizeaza un orar care cuprinde aprox. fiecare weekend astfel: vineri 4 ore, sambata 8 ore, duminica 6-8 ore.

Corpul de cadre didactice:

Coordonator program formare in psihoterapie si consiliere analitica: Prof. Univ. Dr. Mihaela Minulescu, psihanalist IAAP, Membrii formator psihoterapie analitica si consiliere de orientare analitica

Formatori:

Prof. Univ. Dr. Irina Holdevici, formator hipnoza clinica & psihoterapie cognitiv-comportamentala
Prof. Univ. Dr. Petru Lisievici, formator consiliere
Conf univ. Dr. Florin Ene, psihiatru, seful sectiei de dependenta
Dr. Diana Ene, psihiatru
Cercet. Pr. I, Dr. Mona Mamulea, specialist mitologie comparata
Prof. Univ. dr. Matei Georgescu, psihoterapeut psihanalist
Mst. Carmen Beyer, psihoterapeut analist, formator gestalt-terapie si consiliere analitica
Lector Univ. Dr. Carmen Popescu, psihanalist IAAP, formator psihoterapie analitica, psihoterapeut analist
Lector Univ. Dr. Maria Tanase, ruter IAAP, formator psihoterapie analitica
Dr. Geta Tomita, Neuropsihologie, formator psihologie clinica
Dr. Laura Dragan, psihoterapeut analist
Dr. Camelia Boancă, psihanalist, formator psihoterapia analitica Mst. Mona Constantinescu, psihoterapeut analist

In cadrul cursurilor vor fi invitati profesori si formatori din cadrul IAAP (Asociatia Internationala de Psihoterapie Analitica) & ISST (Societatea Internationala de Sanplay Therapy). Se vor sustine prezentari de cazuri cu scop didactic.

La terminarea cursurilor absolventii pot sa devina membrii activi in Asociatia Romana de Psihologie Analitica pentru a-si continua formarea de psihoterapeut si a participa la activitatile formative si aplicative ale asociatiei.

Cursurile masterale fac parte din programul obligatoriu de formare in psihoterapia analitica furnizand baza metodologica si practica clinica.

Pentru acreditarea la Colegiul psihologilor ca psihoterapeut in supervizare conform programei, aceste cursuri trebuie insotite de analiza personala (care se poate desfasura si in perioada cursurilor).

Analiza personala se va desfasura numai cu un psihanalist jungian / psihoterapeut analist acreditat (lista psihoterapeutilor acreditati in psihoterapie analitica este la adresa: www.psihoterapieanalitica.ro, sectiunea TERAPEUTI).

Pentru detalii
Mail: mihaelaminulescu@yahoo.com / mirunaminulescu@gmail.com
Site: www.psihoterapieanalitica.ro
Tel: +40 0724013534