FORMARE DE BAZA IN PSIHOTERAPIE ANALITICA

In anul universitar 2024-2025, cursurile se vor desfășura mixt (online pe platforma zoom), conform unui orar de weekend care va fi anunțat candidaților admiși.

In aceste condiții se pot înscrie desigur la interviu si candidați care nu locuiesc in București având in vedere ca nu este necesara deplasarea la sediu.
Inscriere on line: 12 septembrie – 28 septembrie 2023 (cu trimiterea eseului si a fisei de inscriere online) la adresa de mail: mirunaminulescu@gmail.com

Interviul de admitere: 29 septembrie 2024 (de la orele 10)
DOWNLOAD: Fisa de inscriere 2024 | Intrebari eseu admitere

Comisia profesională formata din: Prof. Dr. Mihaela Minulescu, Prof. Dr. Petru Lisievici, lector Dr. Maria Tănase-Mânzat, mst. Laura Drăgan, mst. Silvia Alionte

Taxele de admitere, înmatriculare și școlarizare la studiile Psihoterapie şi Consiliere Analitică pentru anii universitari 2023- 2024 şi 2024-2025 :


Cotizația totală pentru cele 4 trimestre: 3200 Euro (contravaloarea în lei)
• Cotizatia de formare, poate fi achitata in 4 transe egale:
I transa 10 octombrie anul 2024 cotravaloare a 800 Euro
a II a transa 1 februarie 2025 – cotravaloare a 800 Euro
a III-a transa 1 octombrie 2025 – cotravaloare a 800 Euro
a IV-a transa 1 februarie 2026 – cotravaloare a 800 Euro
• Pentru achitarea integrala a primelor 3 semestre se acorda un discount de 8%.
• Pentru achitarea integrala a întregii cotizatii se acorda un discount de 10%.
Pentru neplata la timp a cotizației se taxeaza 20 lei/zi de intarziere

La examenul de admitere dosarul personal al candidatului va cuprinde:
• Fisa de înscriere, declarația.
• înscrisul care să ateste plata taxei de examen admitere de 70 lei
• Diploma de licență în copie legalizata (pentru absolvenții promoției 2024 pana la eliberarea diplomei se prezintă adeverința de absolvire a facultății cu examen de licență cu precizarea mediei la examenul de licență);
• Certificatul de naștere (copie simpla);
• Certificatul de căsătorie (dacă este cazul; copie simplă);
• Adeverința medicală;
• Curriculum vitae;
• 2 fotografii ¾ cm (pentru legitimație student & spital)

Admiterea se face in limita a 30 de locuri disponibile.

Candidatii declarati admisi trebuie sa achite pana pe 10 octombrie 2023 taxa de înmatriculare (50 lei) împreună cu cel puţin prima tranșa din cotizatia de școlarizare membru stagiar (contravaloarea a 750 €). Se va semna Contractul de membru stagiar.
Plata taxei de înscriere se face la Asociaţia Română de Psihologie Analitică, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul 183/ PJ /2000, având codul fiscal 13877688 şi contul curent nr.

RO95 BACX 0000 0023 4712 4000, deschis la Banca UniCredit Bank cu menţiunea pentru admiterea la formarea de baza in Psihoterapie Analitica. Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar.

Conform Legii 213, in afara absolventilor de psihologie, celelalte categorii mentionate pot dobandi competenta in psihoterapie in conditiile completarii studiilor cu un pachet de discipline universitare de specialitate specificate: Psihodiagnostic si evaluare clinica, Psihologie clinica sau medicala; Psihiatrie sau psihopatologie; Psihologia dezvoltarii. Trei dintre aceste discipline sunt cuprinse in curricula formarii de baza.
Programul prezent de formare de baza include in pachetul de studii disciplinele: Fundamente de psihologie, Psihodiagnostic; Psihiatrie si psihopatologie; Psihosomatica. Pentru disciplina Psihologia dezvoltarii, se pot organiza cursuri intensive, la cerere.
Programul formarii de baza in Psihoterapie Analitica si Consiliere psihologică de orientare analitică
Programe acreditate de Colegiul Psihologilor din Romania , AVIZ PROFESIONAL Nr. RF-II-B-6 din 18.09.2006; Reavizare a RF-II-B-6 din 17.07.2020 & anexa 16.04.21

Planul de Învățământ
este structurat pe 4 semestre academice in cadrul celor 2 ani de formare de bază.
Continuarea formarii de baza poate include, în viitorul apropiat, training-uri specifice dedicate adâncirii experienței de terapeut pentru a deveni psihanalist jungian recunoscut de Asociația Internațională de Psihologie Analitică, IAAP (https://iaap.org/about-the-iaap/member-societies/ C.G. Jung Psychanalytic Society from Romania – PSJung).

Cursuri Fundamentele Psihologiei Analitice.
Semestrul I. Analist Prof. Univ. Dr. Mihaela Minulescu: Structura și dinamica psihică; Conștiința și tipurile psihologice; normal și psihopatologic din perspectiva condiției tipologice.
Fundamente de consiliere analitică, Formarea abilităților vitale, prof. univ. dr. consilier Petru Lisievici
Semestrul II. analist prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu, analist Dr. Milvia Talamini: Formarea, dezvoltarea și evoluția relației Ego – Sine. Condiția arhetipală, formarea complexelor și dependențele, Abordarea lui E. Neumann privind stadiile formării psihice
Fundamente de consiliere analitică, aplicații, prof. univ. dr. consilier Petru Lisievici
Semestrul III. Analiști: prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu, , analist Silviu Dragomir: Funcția transcendentă (transformatoare/ creativă), Procesul de individuare de-a lungul vârstelor, Mijlocul vieții și transformările senectuții
Semestrul IV. Analist prof. univ. Dr. Mihaela Minulescu, analist lector dr. Maria Tănase- Mânzat, analist dr. Robert Mercurio, psihanalist prof dr. Matei Georgescu: Relația analitică; Conjunctio alchimic (transformarea psihică asociată proceselor de transformare alchimică), Caracteristicile dinamicii în transfer și contratransfer, Contratransferul în psihanaliza, Transfer și contratransfer în tulburările de personalitate.
Relația analitică în consiliere: practicum în grup terapeutic, psihoterapeut Carmen Beyer

Cursuri dedicate psihopatologiei
Examenul psihopatologic și diagnosticul psihologic DSM 5, prof. univ. Dr. Florin Ene & dr Diana Ene
Terapii dedicate dependenței , prof. univ. Dr. Florin Ene semestrul II (secția Psihiatrie & secția Toxicomanie)
Neuropsihologie, dr. psihoterapeut principal, Geta Tomiță, semestrul II
Psihosomatica, analist Emanuela Diaconu, semestrul II
Psihologie Clinică din perspectiva jungiană, analist lector dr. Camelia Cristina Boancă, semestrul III
Terapia EMDR, analist Roxana Marinescu, semestrul III
Rezidențiat clinic la Spitalul univ. de psihiatrie Dr. Obregia, 3 semestre

Workshop-uri aplicative
Semestrul I.
Cadrul analitic: Temenos, analist lector dr. Maria Tănase- Mânzat
Drawing Seminar, analist Dr. Mihaela Minulescu, analist lector univ. Dr. Camelia Boancă
Experimentul asociativ – verbal, analist Dr. Mihaela Minulescu, psihoterapeut Mona Constantinescu
Chestionare clinice DSM V corelatele Identității, analist Dr. Mihaela Minulescu
Semestrul II
Tehnici proiective: Rorschach analitic analist Dr. Mihaela Minulescu
Drawing Seminar analist dr. Mihaela Minulescu,
Mitologii arhetipale. Mitologii comparată, cercet. principal Dr. Mona Mamulea

Semestrul III
Drawing seminar, psihoterapeut Simon Tofan,
Utilizarea simbolisticii basmelor în terapie, analist Mihaela Minulescu
Imaginația activă și Cartea Roșie, analist dr. Mihaela Minulescu

Semestrul IV
Dream seminar, psihoterapeut principal dr. Laura Drăgan
Sandplay, analist Silvia Alionte

Examenul final se realizează printr-o lucrare de disertație aplicativă, la finele semestrului IV, prezentată în fața Comisiei profesionale.