CUM DEVII MEMBRU?

Calitatea de membru A.R.P.A.

Statutul A.R.P.A. cuprinde analiștii, psihoterapeuți și consilieri cu drept de practică profesională a analizei jungiene.
Studenții Institutului de formare sunt membrii aspiranți, care odată cu terminarea formării de bază, prin experiența clinică practică și consistența analizei personale pot primi dreptul de a practica psihoterapia sau consilierea analitică în supervizare și a deveni membrii deplini ai A.R.P.A..

Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat
Persoana care a fost certificată cu drept de practică poate deveni membru deplin A.R.P.A. pe baza de cerere scrisă prin validarea de către Adunarea Generală a Asociaților.

Pot dobandi calitatea de asociat nonprofesionist A. R. P. A. și personalitati marcante din lumea stiintei, profesori, psihologi, sociologi și alte cadre de specialitate, care sprijină misiunea și valorile psihologiei jungiene, pe bază de cerere scrisa și CV extins, cerere care trebuie aprobată de Adunarea Generală a Asociaților și conformă cu Regulamentului de Organizare si Functionare al A. R .P. A.

După dobândirea calității de asociat al A. R. P. A., fiecare membru este obligat să platească cotizația lunară/anuală, stabilită de Adunarea Generala a Asociatilor.

Pot deveni membri de onoare ai A. R. P. A. persoane fizice sau juridice care au facut donatii, sub orice forma, pentru Asociatie. Membrii de onoare ai A. R. P. A. nu sunt obligati sa plateasca cotizatii.

Calitatea de membru asociat al A. R. P. A. se pierde prin nerespectarea Codului normelor deontologice și normelor de acreditare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin retragerea din proprie inițiativă, precum si prin neplata cotizației timp de trei luni de zile, consecutiv, sau prin aducerea unor prejudicii materiale sau morale Asociatiei. Excluderea din Asociație este hotarată de Adunarea Generala a Asociaților, cu majoritate de voturi.

Condițiile de certificare ca membru A.R.P.A., ca psihoterapeut și consilier în supervizare, ca psihoterapeut și consilier autonom, precum și ca supervizor și formator constituie criteriile de evaluare prin Comisia de formare și acreditare din cadrul A.R.P.A..

Condiţii şi proceduri pentru acordarea certificării profesionale de către Comisia profesională
1. Drept de practică independentă
Cerere de obţinere a certificării profesionale pentru acordarea dreptului de practică profesională independentă, adresată Comisiei Profesionale. Cererea se va completa doar după o discuţie cu analistul personal şi cu supervizorul.
Documentul de conformitate din partea analistului (care să precizeze numărul de ore de analiză personală efectuate in mod continuu, fără întreruperi semnificative, în afara vacantelor normale, și cu o frecvență de minim o dată pe săptămână. Pentru o întrerupere de peste jumătate de an se cere reluarea procesului. Pentru psihoterapie sau consiliere se cer un minim de 300 ore.
Documentul din partea supervizorului (care să precizeze evoluţia profesională, numărul de ore de supervizare efectuate, recomandări de dezvoltare profesională). Se cere un minim de 200 ore de supervizare.
Atestări privind forme de formare continuă desfășurate în cadrul A.R.P.A. care să întrunească cele 50 de credite cerute de CPR.
Portofoliu personal care să includă cel puţin două studii de caz prezentate în amănunțime.
Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 100 Euro. Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar: cont (lei): RO17RZBR 0000060010155114, la Raiffeisen Bank, agenția Baba Novac.
Interviu în Comisia profesională cu prezentarea cazurilor (fără prezenţa analistului). Candidatul poate depune la Comisie orice document prin care să-și susţină cererea.

2. Acordarea dreptului de practică profesională sub supervizare
Cerere de obţinere a certificării profesionale pentru acordarea dreptului de practică profesională sub supervizare, adresată Comisiei Profesionale. Cererea se va completa doar după o discuţie cu analistul personal.
Documentul de conformitate din partea analistului (care să precizeze numărul de ore de analiză personală efectuate fata in fata). Numărul minim de ore de analiza personala cuprinde orele de analiza formative. Cuantumul de 150 de ore minim pentru certificare ca psihoterapeut, respectiv 75 ore minim pentru certificarea ca consilier trebuie realizat in condițiile unui proces desfășurat continuu, fără întreruperi semnificative (în afara perioadelor de vacanță), și cu o frecvență de minim 1 data pe săptămână. Pentru o întrerupere de peste jumătate de an se cere reluarea procesului.
Realizarea numărului minim de ore nu garantează condiția de echilibru psihic care va fi evaluată de membrii Comisiei Profesionale. Analiza personală se va continua în toată perioada activității în supervizare.
Certificatul de absolvire al formării de bază, precum și a altor forme de formare continuă desfășurate în cadrul A.R.P.A. care să întrunească cele 50 de credite cerute de CPR.
Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 50 Euro (Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar: cont (lei): RO17RZBR 0000060010155114, la Raiffeisen Bank, agenția Baba Novac).
Interviul în Comisia profesională (fără prezenţa analistului). Candidatul poate depune la Comisie orice document prin care să susţină cererea sa.

3. Acordarea dreptului de practică ca supervizor în psihoterapie/ consiliere analitică
Cererea
Documentul din partea supervizorului (care să precizeze evoluţia profesională, numărul de ore de supervizare efectuate, recomandări de dezvoltare profesională).
Prezentarea scrisă a unei teme specifice de supervizare cu prezentarea unor exemplificări din practica personală de supervizare.
Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 100 Euro. Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar: cont (lei): RO17RZBR 0000060010155114, la Raiffeisen Bank, agenția Baba Novac.
Interviu în Comisia profesională.

Cerere practică profesională

a. Consiliere analitică în supervizare
b. Consiliere analitică practică independentă
c. Consiliere analitică supervizor
d. Psihoterapeut analist în supervizare
e. Psihoterapeut analist practică independentă
f. Psihoterapeut analist supervizor

Nume & prenume:

Data şi locul naşterii

Adresă:………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………… Telefon :……………………..

Studii universitare:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Studii (post)universitare : ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

A. FORMARE ÎN PSIHOTERAPIA ANALITICĂ

Absolvirea Programului formativ de bază în psihoterapie și consiliere analitică în anul:

…………………………………………………………………………………….

Analiză personală:

Număr total de ore : …………………………………………………………………………………….

Analiză Individuală (terapeut, număr de ore, anul): ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

B. Alte metode de psihoterapie sau consiliere absolvite:

Analiză sau dezvoltare personală (metoda, terapeut, număr de ore, anul): ………..

…………………………………………………………………………………………………….

Terapie în/de Grup (metoda, terapeut, număr de ore, anul) : ……………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

C. FORMARE ÎN CONSILIERE

Formare în cadrul programului formativ de bază (sem. IV): DA / NU
sau Stagii şi ateliere formative (nume, formator, număr de ore, loc, an, organizator) :

(1) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(2) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(3) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(4) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(5) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(6) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
(7) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(8) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(9) …………………………………………………………………………………………………….

D. SUPERVIZARE ÎN PSIHOTERAPIE ANALITICĂ

Număr total de ore : ………………………………………………………………………………….

Supervizare Individuală (supervizor, ore, anul) :………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Supervizare în Grup (supervizor, ore, anul) ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

E. PRACTICĂ CLINICĂ

Locul / cadrul (nume instituţie / cabinet privat etc.)…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

F. FORMAREA CA SUPERVIZOR ÎN PSIHOTERAPIE / CONSILIERE:

Perioada și persoana cu care ați lucrat:………………………………………………

Titlul disertației: ……………………………………………………………………

Anul examinării:……………………………………………………………………
G. ALTE FORMĂRI CONTINUI absolvite

Menţionaţi stagiile / atelierele / workshopurile la care aţi participat, menţionând tema, numărul de ore, metoda, formatorul/organizatorul, anul.

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………………

Vă mulţumim pentru amabilitatea de a completa acest formular.

Data:

Înscrierea în asociație ca membru profesionist

presupune certificarea dreptului de practică în cadrul Comisiei Profesionale.

Dosarul va fi depus și prezentat în cadrul Adunării Generale și cuprinde: Cererea tip de înscriere, o Scrisoare de intenție (în care se prezintă pe scurt formarea și calitatea din prezent, precum și motivele pentru care își dorește și motivele pentru care consideră că cererea sa este îndreptățită). De asemenea, sunt necesare doua recomandări scrise de la membrii A.R.P.A. care susțin candidatura persoanei respective. Chitanța care să ateste plata cotizației anuale / contravaloarea a 30 euro precum și a taxei de înscriere/ contravaloarea a 10 euro. Chitanța va menționa compoziția sumei depuse, respectiv ”cotizație 2014+taxă”.

Persoana se va prezenta și cererea sa va fi votată de membrii prezenți și/sau mandatați ai A.R.P.A..

 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE PSIHOLOGIE ANALITICĂ

Cerere de înscriere

 

Numele………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data și locul nașterii……………………………………………………………………………………………………………………………..

Act de identitate …..…seria…………………………………………………eliberat de…………………………………………………

CNP:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresă:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: fix:…………………………………………………mobil:……………………………………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doresc să mă înscriu în A.R.P.A. ca membru profesional și să particip la viața profesionala și formativă. Mă angajez să achit cotizația aferentă.

Angajament:

Mă angajez să respect Statutul A.R.P.A., Codul Etic și standardele deontologice și profesionale ale Asociației Române de Psihologie Analitică.

Data: ………………………………………………                         Semnătura……………………………………………………………