CUM DEVII MEMBRU?

Calitatea de membru A.R.P.A.
Statutul A.R.P.A. cuprinde analiștii, psihoterapeuți și consilieri cu drept de practică profesională a analizei jungiene.
Studenții Institutului de formare sunt membrii aspiranți, care odată cu terminarea formării de bază, prin experiența clinică practică și consistența analizei personale pot primi dreptul de a practica psihoterapia sau consilierea analitică în supervizare și a deveni membrii deplini ai A.R.P.A.

Dobandirea si pierderea calitatii de asociat
Persoana care a fost certificată cu drept de practică poate deveni membru deplin A.R.P.A. pe baza de cerere scrisă prin validarea de către Adunarea Generală a Asociaților.

Pot dobandi calitatea de asociat nonprofesionist A.R.P.A. și personalitati marcante din lumea stiintei, profesori, psihologi, sociologi și alte cadre de specialitate, care sprijină misiunea și valorile psihologiei jungiene, pe bază de cerere scrisa și CV extins, cerere care trebuie aprobată de Adunarea Generală a Asociaților și conformă cu Regulamentului de Organizare si Functionare al A.R.P.A.

După dobândirea calității de asociat al A.R.P.A., fiecare membru este obligat să platească cotizația lunară/anuală, stabilită de Adunarea Generala a Asociatilor.

Pot deveni membri de onoare ai A.R.P.A. persoane fizice sau juridice care au facut donatii, sub orice forma, pentru Asociatie. Membrii de onoare ai A.R.P.A. nu sunt obligati sa plateasca cotizatii.

Calitatea de membru asociat al A.R.P.A. se pierde prin nerespectarea Codului normelor deontologice și normelor de acreditare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, prin retragerea din proprie inițiativă, precum si prin neplata cotizației timp de trei luni de zile, consecutiv, sau prin aducerea unor prejudicii materiale sau morale Asociatiei. Excluderea din Asociație este hotarată de Adunarea Generala a Asociaților, cu majoritate de voturi.

Condițiile de certificare ca membru A.R.P.A., ca psihoterapeut și consilier în supervizare, ca psihoterapeut și consilier autonom, precum și ca supervizor și formator constituie criteriile de evaluare prin Comisia de formare și acreditare din cadrul A.R.P.A.

Condiţii şi proceduri pentru acordarea certificării profesionale de către Comisia Profesională

1. Acordarea dreptului de practică profesională sub supervizare

Pentru acordarea dreptului de practică este necesar un interviu cu Comisia Profesională (fără prezenţa analistului).

Documente necesare:

 • Cerere de obţinere a certificării profesionale pentru acordarea dreptului de practică profesională sub supervizare, adresată Comisiei Profesionale. Cererea se va completa doar după o discuţie cu analistul personal.
 • Documentul de conformitate din partea analistului (care să precizeze numărul de ore de analiză personală efectuate fata in fata). Numărul minim de ore de analiza personala cuprinde orele de analiza formative. Cuantumul de 150 de ore minim pentru certificare ca psihoterapeut, respectiv 150 ore minim pentru certificarea ca consilier trebuie realizat in condițiile unui proces desfășurat continuu, fără întreruperi semnificative (în afara perioadelor de vacanță), și cu o frecvență de minim 1 data pe săptămână. Pentru o întrerupere de peste jumătate de an se cere reluarea procesului.
 • Certificatul de absolvire al formării de bază, precum și a altor forme de formare continuă desfășurate în cadrul A.R.P.A. care să întrunească cele 50 de credite cerute de CPR.
 • Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 50 Euro (Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar), cont (lei): RO95 BACX 0000 0023 4712 4000, deschis la Unicredit Bank.
 • Candidatul poate depune la Comisie orice document prin care să susţină cererea sa.

Mențiuni importante:

 • Documentele vor fi trimise prin e-mail in format PDF tuturor membrilor Comisiei Profesionale cel târziu cu 2 zile înaintea interviului.
 • Candidatul va prezenta documentele și în format fizic (original) Comisiei Profesionale în ziua interviului.
 • Realizarea numărului minim de ore nu garantează condiția de echilibru psihic care va fi evaluată de membrii Comisiei Profesionale.
 • Analiza personală se va continua în toată perioada activității în supervizare.

2. Acordarea dreptului de practică independentă

Pentru acordarea dreptului de practică independentă este necesar un interviu cu Comisia Profesională (fără prezenţa analistului).

Documente necesare:

 • Cerere de obţinere a certificării profesionale pentru acordarea dreptului de practică profesională independentă, adresată Comisiei Profesionale. Cererea se va completa doar după o discuţie cu analistul personal şi cu supervizorul.
 • Documentul de conformitate din partea analistului (care să precizeze numărul de ore de analiză personală efectuate in mod continuu, fără întreruperi semnificative, în afara vacantelor normale, și cu o frecvență de minim o dată pe săptămână. Pentru o întrerupere de peste jumătate de an se cere reluarea procesului. Pentru psihoterapie sau consiliere se cer un minim de 300 ore.
 • Documentul din partea supervizorului (care să precizeze evoluţia profesională, numărul de ore de supervizare efectuate, recomandări de dezvoltare profesională). Se cere un minim de 200 ore de supervizare.
 • Atestări privind forme de formare continuă desfășurate în cadrul A.R.P.A. care să întrunească cele 50 de credite cerute de CPR.
 • Portofoliu personal care să includă cel puţin două studii de caz prezentate în amănunțime.
 • Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 100 Euro. Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar: cont (lei): RO95 BACX 0000 0023 4712 4000, deschis la Unicredit Bank.
 • Candidatul poate depune la Comisie orice document prin care să-și susţină cererea.

Mentiuni importante:

 • Cazurile vor fi prezentate în cadrul unui interviu cu Comisia Profesională (fără prezenţa analistului).
 • Documentele vor fi trimise prin e-mail in format PDF tuturor membrilor Comisiei Profesionale cel târziu cu 2 zile înaintea interviului.
 • Candidatul va prezenta documentele și în format fizic (original) Comisiei Profesionale în ziua interviului.

3. Acordarea dreptului de practică ca supervizor în psihoterapie/ consiliere analitică

Pentru acordarea dreptului de practică în calitate de supervizor este necesar un interviu cu Comisia Profesională.

Documente necesare:

 • Cerere de obţinere a certificării profesionale.
 • Documentul din partea supervizorului (care să precizeze evoluţia profesională, numărul de ore de supervizare efectuate, recomandări de dezvoltare profesională).
 • Prezentarea scrisă a unei teme specifice de supervizare cu prezentarea unor exemplificări din practica personală de supervizare.
 • Achitarea taxei de evaluare în cuantum de 100 Euro. Plata se poate realiza prin ordin de plata sau transfer bancar: cont (lei): RO95 BACX 0000 0023 4712 4000, deschis la Unicredit Bank.

Download cerere de practică profesională

Condiții și proceduri pentru înscrierea în asociație ca membru profesionist

Înscrierea în A.R.P.A. presupune mai întâi certificarea dreptului de practică în cadrul Comisiei Profesionale.

Pentru înscriere va fi necesară depunerea dosarului de înscriere în cadrul Adunării Generale.

Documente necesare:

 • Cererea tip de înscriere
 • Scrisoare de intenție (în care se prezintă pe scurt formarea și calitatea din prezent, precum și motivele pentru care își dorește și motivele pentru care consideră că cererea sa este îndreptățită).
 • Două recomandări scrise de la membrii A.R.P.A. care susțin candidatura persoanei respective.
 • Chitanța care să ateste plata cotizației anuale / contravaloarea a 50 Euro precum și a taxei de înscriere/ contravaloarea a 10 Euro. Chitanța va menționa compoziția sumei depuse, respectiv ”cotizație [anul] +taxă”.

Persoana se va prezenta și cererea sa va fi votată de membrii prezenți și/sau mandatați ai A.R.P.A.

Download cerere de înscriere în asociație

Documentele pot fi trimise la adresa de email: mihaelaminulescu@yahoo.com.